CAT | CAST

Acúfens

 Els acúfens o tinnitus sovint són descrits simplement com a xiulets a les oïdes o sorolls al cap. Les persones que pateixen acúfens descriuen aquests sons de forma diferent. Poden aparèixer en una de les oïdes o en ambdues. Per a alguns són xiulets d'alta freqüència, sons de rierols, sorolls de cascades, o sons semblants als provocats en escoltar una petxina de mar. Els acúfens poden ser lleus, percibibles només en habitacions silencioses, o poden ser tan elevats i molests que la persona no pugui escoltar res més. Poden ser persistents, intermitents o vibrants, depenent de la causa. Mentre que els acúfens no causen desordres auditius, poden acompanyar-se de pèrdua auditiva i altres símptomes com marejos o vertígens. Sovint es produeixen aïlladament.Algunes de les causes principals són:
 

  • Excessiva cera o obstruccions del canal auditiu
  • Perforació del timpà o acumulació de fluid darrere del mateix. Otosclerosi – l'estrep queda fixat
  • Otitis mitjana (infeccions d'oïda)
  • Exposició a un soroll brusc molt intens o a exposicions repetides a sorolls elevats
  • Algunes medicacions provoquen acúfens 
  • Alta o baixa pressió sanguínia o anèmia


Poder corregir algunes causes de l'acúfen (per exemple cera, al·lèrgies, infeccions, sifilis) sovint millora la situació. De totes maneres, quan la causa és desconeguda, o quan els sorolls en el cap parteixen de la còclea, el nervi auditiu, o el cervell, el tractament és més difícil. La majoria de medicacions o procediments quirúrgics no han tingut èxit. A causa de la directa relació entre el mecanisme auditiu i el sistema nerviós, es recomana als pacients que pateixen acúfens evitar situacions de tensió, fatiga i estimulants. Sedants i exercicis de relaxació poden proporcionar millores temporals. L'altre i únic acostament que ha aconseguit algun resultat és emmascarar l'acúfen (emmascarem els xiulets amb altres sons) amb la finalitat de distreure la concentració de l'individu en l'acúfen. Altres tractaments a explorar són la teràpia cognitiva i la TRT.

Degut a que l´acúfen pot ser el símptoma d'un desordre molt més seriós, és important determinar la causa abans de tractar-ho. Si vostè pateix acúfens, li recomanem que es dirigeixi a un metge especialista (otorrinolaringòleg) el més aviat possible.

 

Audiòfons · Pack Bàsic

Audiòfons · Pack 2

Audiòfons · Pack confort

Audiòfons · Pack Business

Audiòfons · Pack premium

test auditiu online