CAT | CAST

 

 

Per determinar el grau i tipus de pèrdua auditiva
i poder establir les necessitats auditives específiques
del pacient és imprescindible realitzar un estudi complet.


 

La naturalesa de la deficiència auditiva depèn de factors com la severitat de la pèrdua d'audició, l'edat d'inici, la causa de la pèrdua i la localització de la lesió dins del sistema auditiu. L'avaluació audiològica juga un paper important per determinar alguns d'aquests factors. El mesurament audiomètric del sistema auditiu pot determinar el grau de pèrdua de l'audició, saber la localització de la lesió que causa el problema dins del sistema auditiu, ajudar a establir la causa, conèixer l'extensió de la discapacitat produïda per la pèrdua auditiva, i ajudar a determinar les necessitats d'habilitat o de rehabilitació del pacient i els mitjans necessaris per cobrir aquestes necessitats. 

L'avaluació auditiva ha de comprendre les següents proves: 

 • Videotoscòpia
 • Acumetria amb diapasons
 • Impedanciometria
 • Audiometria tonal
 • Audiometria verbal en soroll
 • Llindars de disconfort

 • Acceptació de soroll de fons
 • Otoemissions acústiques (OEA)

Audifons Pack Bsic

Audifons Pack 2

Audifons Pack confort

Audifons Pack Business

Audifons Pack premium

test auditiu online

 

contacte | AVIS LEGAL | Segueix-nos a les xarxes socials 


Utilitzamos cookies para el compartir en redes sociales, analítica y guardar tus preferencias.