CAT | CAST

 

Exploració audiològica pediàtrica

 

Afortunadament, és possible fer un test d'audició a qualsevol persona de l'edat que sigui, fins i tot a nounats. En tots els nens, i també en els bebès, l'audició pot mesurar-se amb tècniques objectives com el ABR-Screening (Auditory Brainstem Response, resposta auditiva al nivell del tronc cerebral) o les proves d'emissió otoacústiques. Aquestes proves es realitzen quan el nen està descansant o dormit, generalment poc després del seu naixement, abans d'abandonar l'hospital. Són ràpides, precises i indolores. Els tests d'observació complementaris, les proves de comportament i l'audiometria condicionada pel joc també poden proveir d'informació molt útil destinada a determinar la capacitat auditiva d'un nen, abans de sotmetre'l al clàssic test d'audició.

Gràcies a això, avui és possible aplicar tractaments apropiats molt més d'hora que abans. Tota pèrdua auditiva (i els sons en general) es mesuren en decibels (dB). Els resultats dels test d'audició es representen en forma d'audiogrames.

Un audiograma és un gràfic en el qual, durant la prova, es registren els nivells d'audició a diferents freqüències (per exemple, amb greus o aguts). Amb aquesta informació, el metge o l´audioprotesista infantil poden valorar el grau de deficiència auditiva i proposar les formes de tractament més adequades. Repetint aquests controls periòdicament és possible seguir l'evolució de l'audició a mesura que passa el temps.

 

 

La incidència de la pèrdua auditiva en nens


La pèrdua auditiva és una de les deficiències físiques més comunes. S'estima que la pateixen 30 de cada 1000 nens. Diversos estudis han demostrat que aquesta xifra és encara major si es tenen en compte les pèrdues auditives fluctuants (degudes, per exemple, a infeccions de l'oïda), les unilaterals i les que afecten als tons aguts. Aquest podria ser el cas en UN de cada DEU nens. El nombre de nens hipoacúsics supera en gran mesura al dels nens sords. El mateix succeeix amb els adults.

Audiòfons · Pack Bàsic

Audiòfons · Pack 2

Audiòfons · Pack confort

Audiòfons · Pack Business

Audiòfons · Pack premium

test auditiu online