CAT | CAST

A continuació detallem alguns consells que li serviran de gran ajuda
i li permetran millorar la comunicació amb el seu fill:

 

 

 1. 1. Acostumin al seu fill a mirar sempre a la persona que parla, encara que no tingui grans dificultats d'audició. És bò que s'habituï a parar atenció.
 2.  
 3. 2. Ensenyin al seu fill a no interrompre al seu interlocutor abans que aquest finalitzi la frase. És possible que el nen no hagi entès el començament de la frase, però pugui deduir el significat del missatge pel final de la mateixa.
 4.  
 5. 3. Ensenyin al seu fill a demanar al seu interlocutor que repeteixi la frase si no l'ha entès.
 6.  
 7. 4. Ensenyin al seu fill a resumir el que ha entès, perquè l'interlocutor sàpiga si ha d'agregar alguna cosa o completar el missatge.
 8.  
 9. 5. Si els sembla que el seu fill no ha entès, repeteixin la frase amb altres paraules. Indiquin al seu fill el tema de conversa (per exemple: “Ara parlem de ______.”)
 10.  
 11. 6. Expliquin al seu fill que després de les classes pot sentir-se més cansat que els seus companys perquè ha de fer majors esforços per concentrar-se.
 12.  
 13. 7. Encoratgin al seu fill. Tractin-ho amb la major naturalitat i demanin a les persones del seu entorn que també procedeixin d'aquesta forma.
 14.  
 15. 8. Parlin amb el seu fill clarament, a una distància de 1–2 metres, o utilitzin un sistema de FM.
 16.  
 17. 9. Parin esment al fet que el nen pugui mirar-los la cara mentre vostès li parlen. Podrà així percebre els moviments dels llavis i l'expressió del rostre, i llegir millor els gestos. Recordin sempre aquesta regla: “Si el nen no pot veure'm, tampoc pot entendre'm.”
 18.  
 19. 10. Redueixin els sorolls ambientals o allunyin-se de les fonts de soroll. Intentin que la comunicació tingui lloc en un ambient el més tranquil possible. Si el seu fill usa audiòfons amb micròfons direccionals, orientin-los de manera que la font de soroll més fort quedi darrere i la font de paraula davant del nen.
 20.  
 21. 11. Articulin les paraules amb naturalitat. Si realitzen moviments exagerats de la boca en parlar, això deformarà la seva veu i donarà una expressió poc natural a la seva cara, la qual cosa dificultarà la interpretació dels signes visuals.
 22.  
 23. 12. Els subtítols són una ajuda molt valuosa quan el seu fill veu la televisió o una pel·lícula.

 

 

 

Audiòfons · Pack Bàsic

Audiòfons · Pack 2

Audiòfons · Pack confort

Audiòfons · Pack Business

Audiòfons · Pack premium

test auditiu online