CAT | CAST

Prestacions avançades dels audiòfons

 A més de les característiques bàsiques dels audiòfons, existeixen altres prestacions disponibles en els audiòfons actuals. Algunes d'elles estan creades per facilitar el seu ús, unes altres per millorar l'audibilitat i la comprensió en ambients sorollosos, i unes altres per millorar el comfort.

 


Canceladors de Feedback
El feedback acústic (xiulets de l'audiòfon) pot ser molest, i en molts casos cal prevenir a l'usuari d'usar la correcta quantitat de guany. La gran majoria dels audiòfons actuals incorporen un mecanisme que detecta molt ràpidament el feedback i el cancel·la. Aquesta característica  és molt útil en adaptacions obertes dáudiòfons, on l'adaptació es fa sense motlle protèsic. No és de totes maneres una solució aplicable a adaptacions realitzades amb motlles mal dissenyats.

Control Automàtic de Guany – Sortida (AGCo)
L´AGCo o compressió de sortida s'usa per fixar un sostre per als sons alts. S'ajusta en funció del llindar de discomfort dels nostres pacients.

Control Automàtic de Guany – Entrada (AGCi)
L´AGCi , o compressió d'entrada, sovint esmentada com a Compressió Dinàmica d'Ample de Banda (WDRC), s'usa per recol·locar el senyal de la paraula (i altres sons d'entrada) en el reduït rang dinàmic que té l'usuari d'audiòfons amb hipoacúsia sensoneural. Si els sons d'entrada tenen 60 dB de rang, i el pacient solament té 30 dB de rang útil d'audició, els sons poden comprimir-se amb una relació de 2:1. Així aconseguim adaptar-nos a la zona útil d'audició. El motiu és que la majoria de gent amb una pèrdua auditiva necessita més guany per als sons suaus que un normoient, i més guany per als sons mitjans que per als forts. El WDRC compleix això automàticament, de fet, si el WDRC es programa correctament en les diferents freqüències, la majoria d'usuaris d'audiòfons no tindrà la necessitat d'usar un control de volum.

Expansió
L'expansió redueix el guany dels sons més suaus que la parla suau. L'objectiu és no amplificar els sorolls ambientals i proporcionar major comfort en ambients tranquils.

Reductor de sorolls
Els audiòfons digitals permeten analitzar el senyal d'entrada i diferenciar la parla del soroll. Aquest procés es realitza de forma simultània en diferents canals. Si el senyal dominant s'entén com a soroll en un canal de l'audiòfon, llavors es produeix una reducció en el guany. Tingui en compte, de totes maneres, que el que un usuari d'audiòfons pot considerar soroll (el soroll de fons de gent en una festa) pot no considerar-se com a tal per l'audiòfon. No està comprovat científicament que aquesta característica millori la comprensió de la paraula en situacions complexes d'escolta.

Processador digital del senyal
Fins fa poc, la majoria dels audiòfons utilitzaven un processador analògic de senyal. Això ha canviat ràpidament durant els últims anys, i avui la immensa majoria dels audiòfons adaptats utilitzen un processador digital del senyal. L'avantatge del processament digital és que es necessita menys espai, permetent al fabricant incloure més prestacions de programació en una caixa més petita. A través de l'ús d'aquest processament del senyal, l'audiòfon pot realitzar una anàlisi del senyal d'entrada, i realitzar una classificació raonable del contingut – Parla versus soroll de fons o feedback acústic (xiulets) versus música, per exemple. Aquesta classificació pot usar-se com un disparador automàtic d'aquestes característiques especials.

Tecnologia de Micròfons direccionals
Usant micròfons direccionals, és possible configurar un audiòfon en el qual els sons que arriben des dels laterals i sobretot desde darrere, s'amplifiquin menys que els sons que arriben de davant. Això pot usar-se com un tipus de reductor de soroll espacial si la posició de l'usuari és correcta. Els micròfons direccionals poden estar presents en tots els audiòfons exceptuant els intracanals CIC´s (a causa del seu petit tamany). És important ressaltar que la tecnologia direccional no millora la localització del so. La investigació ha demostrat que els usuaris d'audiòfons prefereixen els micròfons direccionals en situacions de soroll, sobretot quan:
 

  1. L'origen del soroll prové de darrere de l'usuari.
  2. La persona amb qui estem mantenint una conversa està situada davant de l'usuari.
  3. L'usuari està prop de la persona amb qui parla.
  4. L'habitació té poca reverberació.


Alguns audiòfons canvien automàticament a una manera direccional quan el senyal detectat coincideix amb les característiques de l'algoritme. Els audiòfons amb direccionalitat adaptativa localitzen una font de soroll individual (per ex. un cotxe passant per davant d'un vianant), intentant reduir al màxim el guany cap a la localització de la font de soroll.

Multiples canals
La majoria dels audiòfons actuals tenen molts canals. Cada canal representa una porció del rang de freqüència important per a la comprensió de la paraula. Un avantatge que aporten els múltiples canals és que el guany i la compressió poden programar-se de forma diferent per poder reflectir els canvis segons l'audició del pacient en les diferents freqüències. Els múltiples canals també són útils per implementar altres característiques com els reductors de soroll i els canceladors de feedback. No hi ha consens respecte a quants canals són suficients o masses per garantir la millor discriminació del senyal.

Múltiples programes de memòria
La memòria és una localització on emmagatzemar el comportament dissenyat per a situacions particulars d'escolta dels audiòfons. És habitual que els audiòfons tinguin dues o tres memòries. Per exemple, en un audiòfon amb tres memòries, és comuna que la primera memòria sigui per escoltar en ambient de silenci, la segona memòria per a situacions d'escolta en soroll, i la tercera memòria per al telèfon. D'altra banda, molts usuaris d'audiòfons comenten que una memòria ja funciona correctament en moltes situacions d'escolta, i per tant solament en seleccionen una.
El canvi de memòria s'usa pressionant un polsador en l'audiòfon, o amb un control remot. En alguns audiòfons, el canvi de programa es realitza automàticament.

Bobines
Amb aquest circuit especial, els senyals electromagnètics poden recollir-se des de l'auricular del telèfon i ser amplificats d'una forma similar a l'amplificació que realitza un audiòfon. Encara que hi ha molts usuaris d'audiòfons que reporten una millora notable amb aquest sistema, es detecten moltes diferències en els resultats, depenent de l'audiòfon i del telèfon usat. Les bobines no estan disponibles en alguns models molt petits, a causa de les limitacions d'espai. Sovint, els audiòfons amb múltiples memòries dediquen una memòria a la bobina telefònica. En aquestes ajudes, la bobina pot activar-se usant el polsador de canvi de programa o usant el control remot.

Data Logging
Mitjançant aquesta prestació avançada l'audiòfon registra automàticament les situacions d'escolta que ha experimentat l'usuari així com els ajustos que ha realitzat, com ara els canvis de volum. Després que l'usuari hagi usat els seus audiòfons durant una setmana, l'audiòleg podrà llegir les dades per realitzar ajustos molt més precisos. Alguns audiòfons, denominats "que aprenen", són capaços d´ajustar-se ells mateixos sobre la base d'aquests registres.

Audiòfons aparellats
Avui, els audiòfons poden comunicar-se entre si. Mitjançant transmissió per radiofreqüència, els audiòfons (adaptació bilateral) comparteixen informació en temps real. Això proporciona beneficis al pacient ja que els ajustos de guany o els canvis de programa només han de realitzar-se en un audiòfon, ja que els canvis de guany i ajust s'executaran automàticament en l'altre audiòfon.

 

Transposició freqüencial
En algunes ocasions, part de l'oïda interna sofreix el que denominem "zona coclear morta" que significa que no té cèl·lules ciliades internes i que per tant no pot beneficiar-se d'amplificació. La transposició freqüencial és una prestació avançada que permet traslladar la informació del rang de freqüències que correspon a una zona coclear morta a freqüències més greus on l'oïda que tenen resposta.

Audifons  Pack Bsic

Audifons  Pack 2

Audifons  Pack confort

Audifons  Pack Business

Audifons  Pack premium

test auditiu online

 

contacte | AVIS LEGAL | Segueix-nos a les xarxes socials 


Utilitzamos cookies para el compartir en redes sociales, analítica y guardar tus preferencias.