CAT | CAST

L'Oda - Audiopacks: Audiologia i Logopdia a Barcelona

El seu objectiu primordial és rebre vibracions de l'entorn
i convertir-les en informació que el cervell pugui usar.

 

Les vibracions de l'entorn constitueixen diferents ones sinusonidals que es denominen “so”. Aquestes presenten dues característiques principals: la seva freqüència expressada en Hertzis (greu, mitjana i aguda) i la seva intensitat expressada en decibels (feble, confortable o forta). Els sons naturals es presenten com un conjunt de diverses freqüències, per la qual cosa el sistema auditiu descompon aquests sons complexos en freqüències simples, en realitzar l'anàlisi posterior en la via auditiva. En l'ésser humà l'audició té una importància crucial, ja que gràcies a ella s'ha desenvolupat el llenguatge, que és la base de bona part de la nostra evolució com a espècie.

 

Els canvis en l'energia sonora, a mesura que l'energia passa a través de les diferents parts del sistema auditiu, es denominen procés de transducció. Les diferents parts del sistema auditiu condueixen l'energia sonora d'una forma a una altra fins a convertir les vibracions en informació pel cervell.

 

L'oïda humana és capaç de percebre des de sons de molt baixa intensitat fins a sons que arriben a provocar dolor. Aquest rang és d´uns 130 decibels (dB). A més de la intensitat, l'oïda pot detectar el to (greu o agut), que està lligat al nombre de vibracions per segon. Com més elevada és la freqüència, més agut és el to. El rang de freqüències que pot percebre l'oïda humana és molt ampli i va de 20 a 20.000 Hertz. A més de la intensitat i el to, l'oïda és capaç de detectar el timbre, qualitat que ens permet per exemple diferenciar un mateix to emès per diferents instruments, com una una flauta i un saxofon.

Audifons  Pack Bsic

Audifons  Pack 2

Audifons  Pack confort

Audifons  Pack Business

Audifons  Pack premium

test auditiu online

 

contacte | AVIS LEGAL | Segueix-nos a les xarxes socials 


Utilitzamos cookies para el compartir en redes sociales, analítica y guardar tus preferencias.