CAT | CAST

 

Aprendre a escoltar de nou és imprescindible

per millorar les seves capacitats de comunicació.

 La logopèdia engloba l'estudi, prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels transtorns de la comunicació. El seu camp d'actuació proveeix des de la població infantil fins a la tercera edat. Audio[packs] li ofereix una sessió de logopèdia gratuïta per a determinar els punts de millora durant la segona setmana del procés de prova.

La rehabilitació auditiva de l'audició i de la comunicació presenta diverses variants, depenent del grau de la pèrdua auditiva, el moment de la vida en el qual es produeix la deficiència auditiva (prelocutiva, perilocutiva o poslocutiva) i les conseqüències emocionals que provoca.

Podem dir que la capacitat auditiva depèn de la utilitat real, és a dir, de la manera en què una persona és capaç de percebre la parla de les persones.Podem parlar de tres tipus d'audició:
 

1er. Audició normal
Es defineix com la capacitat de poder discriminar i reproduir qualsevol so de la

parla i qualsevol combinació de sons independentment del seu significat.
 

2on. Audició funcional

És la capacitat de reconèixer i entendre missatges verbals prèviament coneguts

(no noves paraules).

 

3er. Audició residual

És la capacitat d'incrementar la comprensió per lectura labial amb el suport auditiu;

no és possible discriminar el missatge verbal únicament per l'audició. 
L´adaptació

d´audiòfonsincrementa de forma important els resultats.

 

Segons les necessitats s'establirà un programa

de rehabilitació determinat que pot incloure:

 

  • Estratègies de comunicació
     
  • Entrenament auditiu
     
  • Lectura labial

Audiòfons · Pack Bàsic

Audiòfons · Pack 2

Audiòfons · Pack confort

Audiòfons · Pack Business

Audiòfons · Pack premium

test auditiu online