CAT | CAST

Tipus de pèrdua auditiva
 Podem classificar les pèrdues auditives en funció del lloc a on es troba la lesió que les produeix. El primer fet important és saber si la disfunció succeeix en una o en totes dues oïdes, tractant-se d'una pèrdua unilateral o bilateral respectivament.

En termes generals hi ha 4 tipus de pèrdua auditiva, la conductiva, la sensoneural, la mixta (combinació de pèrdua conductiva i sensoneural) i la central. Veiem cadascuna a continuació:

 

 


Pèrdua Auditiva Conductiva
La pèrdua auditiva conductiva està causada per qualsevol condició o malaltia que impedeix la transmissió del so en la seva forma mecànica a través de la cavitat de l'oïda mitjana cap a l'oïda interna. Pot ser resultat d'un bloqueig del canal auditiu extern o per qualsevol desordre que afecti a l'habilitat de l'oïda mitjana de transmetre l'energia mecànica a la base de l'estrep. Això provoca una reducció de la intensitat (sonoritat), un dels atributs físics del so, que comporta que l'energia que arriba a l´oïda interna és menor que la de l'estímul original. És per això que les persones amb pèrdua conductiva necessiten més energia per sentir el so. Quan el so és suficientment intens i se supera aquest impediment, l'oïda funciona de forma normal. Generalment, la causa d'una pèrdua conductiva pot ser identificada i tractada restituint l'audició total o parcialment. En els casos en els quals no sigui possible o recomanable una solució mèdica o quirúrgica, els audiòfons són una solució molt efectiva per corregir la pèrdua auditiva.

Pèrdua Auditiva Sensoneural
La pèrdua auditiva sensoneural és una disfunció en l'oïda interna o el nervi auditiu. El component sensorial pot atribuir-se a un dany causat en l'òrgan de Corti, a la incapacitat de les cèl·lules ciliades d'estimular els nervis auditius. També pot atribuir-se a problemes metabòlics en els fluids de l'oïda interna. El component neural o retrococlear pot ser resultat d'un dany sever en l'òrgan de Corti que causi que els nervis de l'audició es degenerin. Els propis nervis són incapaços d´enviar la informació neuroquímica a les vies auditives centrals.

Moltes vegades el motiu de la pèrdua sensoneural no pot ser determinada, no respon al tractament mèdic i és típicament descrita com una condició irreversible i permanent. Igual que en la pèrdua conductiva, la pèrdua sensoneural redueix la intensitat del so, però pot també introduir un element de distorsió en el que s'escolta, fent els sons poc clars fins i tot quan són d'intensitat suficient. La pèrdua sensooneural d´origen central està causada per un desordre en el sistema nerviós central auditiu. Normalment apareix amb audició normal en tons purs, però amb uns pobres percentatges de discriminació de paraules.

 

Una vegada que s'han descartat els tractaments mèdics, el tractament per a la pèrdua sensoneural és l'amplificació amb audiòfons.


Pèrdua Auditiva Mixta
La pèrdua mixta és deguda a una pèrdua sensoneural amb un component conductiu en tot o part del rang audiométric. Per tant, a més de la pèrdua irreversible causada per un desordre en l'oïda interna o en el nervi auditiu, hi ha també una disfunció en els mecanismes de l'oïda mitjana que empitjoren més la pèrdua sensoneural. Els audiòfons són beneficiosos però convé determinar si el component conductiu es deu a una infecció activa de l'oïda.

Audifons  Pack Bsic

Audifons  Pack 2

Audifons  Pack confort

Audifons  Pack Business

Audifons  Pack premium

test auditiu online

 

contacte | AVIS LEGAL | Segueix-nos a les xarxes socials 


Utilitzamos cookies para el compartir en redes sociales, analítica y guardar tus preferencias.